Category: Reggae

Lakštingala Negali Nedainuoti - Salomeja Nėris* / Jonas Maironis* - Untitled (Vinyl, LP)

8 comments

  1. S. Nėries g. 7, Kaune, įkurtas poetės Salomėjos Nėries memorialinis muziejus. Jame autentiškai atkurtas poetės nelabarmellkirikus.xyzinfouje yra 4 kambariai: miegamasis, svetainė, S.Nėries ir.
  2. Ir štai Nėris gauna progą išvažiuoti į Vieną. Ten J. Boruta supažindino ją su pora lietuvių studentų. Buvo tokie - Serbenta ir Bronius Virbickas. O to Virbicko, paprastai šnekant, būta tikro širdžių ėdiko. Ir Salomėja Nėris užkimba. Ir užkimba taip stipriai, kad patiki, jog jis ją ves. Rašo jam laiškus, rašo jam.
  3. Salomėja Nėris - parašė Rašytojai: Didžiausi lietuvių poezijos pasiekimai paprastai siejami su jos vardu. Salomėja Nėris (tikr. Bačinskaitė-Bučienė) gimė pietvakarių Lietuvoje, Kiršuose, Vilkaviškio rajone, netoli nuo Juozo Tysliavos, Bradūno gimtinių. Nelabai toli nuo Tolminkiemio. Baigė Vilkaviškio gimnaziją, Kauno universitete studijavo lituanistiką ir germanistiką.
  4. Salomėja Nėris (; tikr. Bačinskaitė-Bučienė) Dramatiškų vidinių lūžių poetė, sukūrusi sugestyvios potekstės ir trapaus melodinio virpesio eilėraštį, kuriam keletą dešimtmečių teko reprezentuoti prieškario poetinę kultūrą (išėmus iš bibliotekų nelabarmellkirikus.xyzinfoškinio, nelabarmellkirikus.xyzinfočio, nelabarmellkirikus.xyzinfožionio knygas) ir legalizuoti jos tąsą sovietinėje Lietuvoje. Vienintelė iš.
  5. Vėžys? Nuodai? Infekcinis kepenų pūlinys? Visa tai minima tarp Salomėjos Nėries mirties priežasčių. Ji gyvųjų pasaulį paliko ųjų liepos 7-ąją. Tada kūrėjai buvo 40 metų. Kepenų vėžys – tokia mirties priežastis buvo nurodyta Maskvoje. Literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas teigė, kad poetės mirtį iki šiol žymi klaustukas.
  6. Salomėja Nėris – lietuvių prakeiktųjų poetų smaigalyje. Literatūrologo Mindaugo Kvietkausko kultūros komentaras apie Salomėją Nėrį, paženklintą prakeiktųjų poetų žyme, m. lapkričio 22 nelabarmellkirikus.xyzinfo radijo laidoje „Kultūros savaitė“.
  7. Salomėja Nėris - didelio talento poetė, dažnai vadinama mūsų krašto lakštingala. Jos lyrika pasižymi giliu humanizmu, kilniais estetiniais idealais, formos meistriškumu. Gimė m. Kiršų km. Vilkaviškio raj. pasiturinčių valstiečių šeimoje. Jos tikroji pavardė Salomėja Bačinskaitė Bučiene.
  8. Eilėraščių rinkinį Prie didelio kelio S.Nėris pradėjo sudarinėti m. Eilėraščiai parašyti įvairiose vietose - Maskvoje, Ufoje, Penzoje. Šį rinkinį poetė perdirbinėjo, eilėraščių sąrašai keitėsi. Rinkinys Prie didelio kelio nebuvo išleistas poetei gyvai esant. S.Nėris paruošė rinkinį, bet jis nebuvo skirtas spausdinimui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *